Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «R» – 384
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
RA RE RO RU RZ
 

RABİ

bahar, yaz; IV övlad (Bahar da ilin dörd fəslindənövladından biridir).

RƏBİ

bahar, yaz; IV övlad (Bahar da ilin dörd fəslindənövladından biridir).

RABİD

varlığın, mövcudiyyətin sahibi; Allaha sitayişin adı.

RABİL

"rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır.

RABEL

"rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır.

RABİLƏ

"rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır.

RƏBİLƏ

"rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır.

RABİN

"rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır.

RAVİN

"rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır.

RABİNƏ

"rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır.

RABİT

əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında).

RABİTƏ

əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında).

RAC

hökmdar; aid olma, daxil olma; qayıtma; Allah, Tanrı.

RACƏ

hökmdar; aid olma, daxil olma; qayıtma; Allah, Tanrı.

RACƏDDİN

dinin hökmdarı; Allah.

RACİ

rica edən, xahiş edən.

RACİYƏ

rica edən, xahiş edən.

RACİH

başqasından üstün tutulan.

RACİHƏ

başqasından üstün tutulan.

RADİL

bir-birinin ardınca gedən; sonradan, cərgə; iz bilən, yol bilən.