ABA

müxtəlif türk dillərində ana, bacı, əmi, ata mənalarında işlənir. Bunu ərəbcə «əb»in cəmi kimi də izah edirlər. Bəzi rayonlarda «ata»ya müraciət forması kimi də işlənir. «Səliqə-sahmanlı, mədəni, arzu edilən» kimi mənaları da vardır.

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ABA₁ is. [ər.] köhn. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı (əslində ərəb milli paltarıdır). подробнее
ABA₂ is. məh. 1. Ata. 2. Böyük bacı (hörmət üçün böyük qadına da deyilir). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ABA ряса, хламида, одежда вроде плаща (ее большей частью одевает духовенство в мусульманских странах) подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ABA I (Gədəbəy, Quba, Ordubad, Zəngilan) ata. – Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); – Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); – Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:səη (Gədəbəy) II (Cəbrayıl, Qax, Təbriz, Şəmkir) ana. – Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); – Biz aba di: rux anıya (Təbriz) подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ABA 1 сущ. 1. ряса, хламида, мантия 2. плащ, накидка, аба 2 сущ. простореч. 1. старшая сестра 2. старшая невестка подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan