DANİYAL

dan yalı /saçı/; sübh şəfəqləri; Günəş-Tanrı.