Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AS» – 13
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 

ASENA

q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir. XII əsr Bolqar çarının adı Asena olmuşdur.

ASEYNA

q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir. XII əsr Bolqar çarının adı Asena olmuşdur.

ASİMAN

göy, səma; göy, səma kimi gözəl qız.

ASİYA

gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir. Əfsanəyə görə, bu qadın Musa peyğəmbəri əri Fironun əlindən qurtararaq Nil çayında boğulmaqdan xilas etmişdir; ə. qadın hakimi.

ASİYƏ

gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir. Əfsanəyə görə, bu qadın Musa peyğəmbəri əri Fironun əlindən qurtararaq Nil çayında boğulmaqdan xilas etmişdir; ə. qadın hakimi.

ASYA

gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir. Əfsanəyə görə, bu qadın Musa peyğəmbəri əri Fironun əlindən qurtararaq Nil çayında boğulmaqdan xilas etmişdir; ə. qadın hakimi.

ASİYABƏYİM

bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim.

ASİYƏBƏYİM

bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim.

ASYABƏYİM

bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim.

ASİYAXANIM

bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım.

ASİYƏXANIM

bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım.

ASYAXANIM

bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım.

ASUDƏ

dinc, rahat.