Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «R» – 110
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
RA RE RO RU
 

RABİƏ

bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.

RABİYƏ

bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.

RƏBİYYƏ

bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.

RƏBİƏ

bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.

RƏBİYƏ

bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.

RƏBİYYƏT

bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.

RADA

şad, sevincli, fərəhli.

RADƏ

dərəcə, mərtəbə; təxminən, təqribən.

RADİYƏ

səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət.

RADİYYƏ

səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət.

RADİYYƏT

səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət.

RAFİDƏ

yüksək, uca qadın (qız).

RAHİYYƏ

yolçular, yol gedənlər.

RAHİYYƏT

yolçular, yol gedənlər.

RAHMAYƏ

«rah» (məslək, əqidə) və «mayə» (təməl, məna) sözlərindən düzəlmiş,, «məsləkin, əqidənin mənası» deməkdir.

RƏHMAYƏ

«rah» (məslək, əqidə) və «mayə» (təməl, məna) sözlərindən düzəlmiş,, «məsləkin, əqidənin mənası» deməkdir.

RAKİYYƏ

qabağa getmə, irəliləmə.

RAQİYYƏ

qabağa getmə, irəliləmə.

RAMAYƏ

tabe olan, qulaq asan; ram edən ayə.

RAMELLA

Allahı, Tanrını istəyən; İraqda yer adı.