ABLA

böyük bacı; Osmanlı imperiyasında sarayda idarə, bölmə rəhbəri, başçısı.