AÇELYA

gözəl rəngli çiçəklər açan bitki və onun çiçəkləri.