Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «A» – 81
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
A AC AF AG AX AJ AK AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

ALICI

ALICI I is. Müştəri, mal alan. Alıcı tək-tək idi, hamısı şey satırdı (B.Azəroğlu). ALICI II is. məh.
подробнее

ALINMAQ

ALINMAQ I f. Almaq, tutmaq, həbs etmək. Nə üçün susdu natiqlər; Alındı həbsə sadiqlər? (M.Ə.Sabir).
подробнее

ALIŞDIRMAQ

ALIŞDIRMAQ I f. Yandırmaq, alovlandırmaq. Papiros alışdırdı (B.Bayramov). ALIŞDIRMAQ II f.
подробнее

ALIŞQAN

ALIŞQAN I is. Müəyyən bir şeyi yandırmaq üçün işlədilən alət. Şahin alışqanı çıxarıb odladı (B.
подробнее

ALIŞMA

ALIŞMA I is. Öyrəşmə, vərdiş etmə, adət etmə. ALIŞMA II is.
подробнее

ALIŞMAQ

ALIŞMAQ I f. Odlanmaq, alovlanmaq, od tutub yanmaq.
подробнее

ALMALIQ

ALMALIQ I is. Alma bağı, alma ağacları əkilən yer. Onlar gəlib almalığa çatdılar (S.S.Axundov).
подробнее

ALT

ALT I is. Bir şeyin aşağı hissəsi. Səkinə kərpicin altına baxdı, açar orada yox idi (Mir Cəlal).
подробнее

AMAN

AMAN I is. [ ər. ] Əmin-amanlıq, dinclik; imkan; yardım.
подробнее

AMFİBİYA

AMFİBİYA I is. [ yun. ] zool. Həm quruda, həm də suda yaşayan heyvan. AMFİBİYA II is. [ yun. ] tex.
подробнее

AMİL

AMİL I is. [ ər. ] Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi.
подробнее

AN

AN I is. [ ər. ] Ən cüzi bir zaman, ləhzə.
подробнее

ANALIQ

ANALIQ I is. Ögey ana, doğma olmayan ana.
подробнее

ANCAQ

ANCAQ I bağ. Qarşılıq bildirən tabesiz bağlayıcı. O nə isə soruşmaq istəyirdi, ancaq utanırdı (Ə.
подробнее

ANSAMBL

ANSAMBL I is. [ fr. ] Artistlər dəstəsi. Çalır xalq çalğı alətləri ansamblı. ANSAMBL II is. [ fr.
подробнее

APARAT

APARAT I is. [ lat. ] tex. Alət, cihaz, qurğu.
подробнее

ARA

ARA I is. İki şey arasındakı məsafə, boşluq, ortalıq. Çalışaq girməsin yadlar araya (S.Rüstəm).
подробнее

ARD

ARD I is. Arxa, dal, hər şeyin geri tərəfdə olan yeri.
подробнее

ARXA

ARXA I is. İnsanın, heyvanın dalı, beli. Mən arxam dənizə tərəf oturdum (Anar). ARXA II is.
подробнее

ARI

ARI I is. Zərqanadlılar fəsiləsindən olub, bal hasil edən cücü.
подробнее