Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «B» – 94
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BL BO BU
 

BAB

BAB I is. [ ər. ] köhn. Fəsil, bölmə (əsərdə).
подробнее

BABA

BABA I is. Atanın, ya da ananın atası. O qoca babası saç-saqqalı ağ; Səlimi özünə sanırdı dayaq (A.
подробнее

BABALI

BABALI I is. Günah. Biz də istifadə edərik, babalı onların boynuna vəssalam (M.İbrahimov).
подробнее

BABI

BABI I is. [ fars.
подробнее

BADALAQ

BADALAQ I is. Sərbəst güləş zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma.
подробнее

BADAMLI

BADAMLI I is. Müalicə üçün içilən su.
подробнее

BAĞ

BAĞ I is. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Alma bağı. BAĞ II is. Bağlamaq üçün ip, kəndir.
подробнее

BAĞÇA

BAĞÇA I is. Kiçik bağ, güllük, çiçəklik.
подробнее

BAĞIR

BAĞIR I is. köhn. Qaraciyər. Qoyunun qara bağrından bir qədər götürüb ocağa tutdu (Dastanlar).
подробнее

BAĞIŞLAMAQ

BAĞIŞLAMAQ I f. Hədiyyə etmək, peşkəş vermək. Günəş bizə bağışlamış al bayraqlı səhəri (S.Vurğun).
подробнее

BAĞLAMA

BAĞLAMA I is. Bağışlanmış şey, boğça. Qoltuğumda bağlama; Mən gedirəm ağlama! (B.Vahabzadə).
подробнее

BAĞLI

BAĞLI I sif. İp, zəncir və s. ilə bənd edilmiş; örtülü, qapalı. Könül dedikləri, bağlı otaqdır (R.
подробнее

BAĞLIQ

BAĞLIQ I is. Bağ salmaq üçün yararlı yer, bağ olan yer.
подробнее

BAĞRIQARA

BAĞRIQARA I is. zool. Su kənarında yaşayan uzun qıçlı, döşü qara quş.
подробнее

BAXIŞ

BAXIŞ I is. Baxma, gözdən keçirmə. Saçlarım qapqara; Baxışlarım davamlı; Addımlarım mətin (B.
подробнее

BAK

BAK I is. [ fars. ] klas. Qorxu, xof.
подробнее

BAL

BAL I is. Arıların çiçək və meyvə şirəsindən hasil etdikləri qatı şirin maddə.
подробнее

BALAQ

BALAQ I is. Tumanın, şalvarın, dizliyin ayağa düşən hissəsi.
подробнее

BALQABAQ

BALQABAQ I is. [ fars. ] Uzunsov, ortası nazik şirin qabaq. ...
подробнее

BALLI

BALLI I is. bot. Şirəli otlardan birinin adı. BALLI II sif. Balı olan.
подробнее