Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «K» – 35
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
KA KE KO KR
 

KAFEDRA

KAFEDRA I is. [ yun. ] Auditoriyalarda mühazirəçi və ya məruzəçi üçün hündür yer.
подробнее

KAFTAR

KAFTAR I is. [ fars. ] zool. Goreşən, xırda şeylərlə qidalanan yırtıcı.
подробнее

KAR

KAR I is. [ fars. ] İş. Bəsdir oxudun, az qala canın tələf oldu; Bu kardan əl çək (M.Ə.Sabir).
подробнее

KEÇİCİ

KEÇİCİ I sif. Müvəqqəti, ötəri, ötüb-keçən.
подробнее

KEÇİNMƏK

KEÇİNMƏK I f. Yaşamaq, yola getmək. Orada telefonsuz, kitabxanasız necə keçinərəm... (S.Qədirzadə).
подробнее

KEÇİRMƏK

KEÇİRMƏK I f. Aşırmaq, addatmaq.
подробнее

KEÇİRTMƏK

KEÇİRTMƏK I f. Saxlamaq. Kəbirlinski, nahaq zəhmət çəkmisən, – dedi.
подробнее

KEÇMƏK

KEÇMƏK I f. Ötmək, ötüb keçmək, gəlib getmək.
подробнее

KƏF

KƏF I is. [ fars. ] Köpük, xörəyin üzündə əmələ gələn maddə.
подробнее

KƏFGİR

KƏFGİR I is. [ fars. ] Xörəyin köpüyünü yığmaq, aş çəkmək üçün alət.
подробнее

KƏM

KƏM I is. [ fars. ] Yox; əskik, nöqsan.
подробнее

KƏRƏ

KƏRƏ I sif. Əridilməmiş yağ.
подробнее

KƏSMƏ

KƏSMƏ I is. Parçanın bir növü.
подробнее

KƏSMƏK

KƏSMƏK I f. Doğramaq, bölmək.
подробнее

KİLKƏ

KİLKƏ I is. Kətan, yun və s. təmizlənərkən qalan qırıntı. Yundan qalan kilkəni bir yerə yığ.
подробнее

KİMİ

KİMİ I əvəz. Konkret olmayan şəxsin və ya başqa əşyaların qeyrimüəyyənliyini bildirir.
подробнее

KİP

KİP I is. Topa, yığın, qalaq. Meşədən bir kip odun gətirdi. KİP II sif. Sıx, möhkəm.
подробнее

KOMA

KOMA I is. Ev, daxma. Atasını öldürdülər, komasını yıxdılar (R.Rza). KOMA II is.
подробнее

KÖÇ

KÖÇ I is. Düşərgə, arandan dağa, dağdan arana getmə. Qoyunun üçü gəldi; Dolandı köçü gəldi (Bayatı).
подробнее

KÖK

KÖK I is. Ağacın rişəsi. Ağaclar kök üstə qalxır, yüksəlir; Meyvənin şirəsi rişədən gəlir (B.
подробнее