Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «O» – 16
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
O OB OC OX OT OV OY
 

O

O I əvəz. Üçüncü şəxsin təki. O II əvəz. İşarə məqsədi ilə işlədilir.

OBYEKT

OBYEKT I is. [ lat. ] fəl. Maddi aləmin insan fəaliyyətində dərk edilən əşyaları. OBYEKT II is.
подробнее

OBYEKTİV

OBYEKTİV I is. [ lat. ] fiz. Optik cihazın qabaq şüşəsi və ya şüşələri.
подробнее

OCAQ

OCAQ I is. Od yanan yer. Arzum budur: yuvam olsun əbədi; Ocağımın bir də odu sönməsin (H.Billuri).
подробнее

OX

OX I is. tar. Silah. Ox kimi süzüb darılığa doğru uçdu (İ.Şıxlı). OX II is. Mehvər.
подробнее

OXŞAMAQ

OXŞAMAQ I f. Bənzəmək.
подробнее

OXU

OXU I is. Qiraət. Tələbələr oxu zalında seminara hazırlaşırdılar. OXU II f. Oxumaq.
подробнее

OTARMAQ

OTARMAQ I f. Yedizdirmək, yemləmək. Baharın quzuları güneyə dağılışıb otlayırdı. OTARMAQ II f. dan.
подробнее

OV

OV I is. Vəhşi heyvan və quş vurulan yer. Əsmə, dayan, ey külək; Ova çıxmış Əli bəy (S.Vurğun).
подробнее

OVMAQ

OVMAQ I f. Sürtmək, ovxalamaq. Gözlərini ovuşdurub, təzədən Güləbətinə baxdı (M.İbrahimov).
подробнее

OY

OY I f. Qazmaq, eşmək. Əncir ağacının dibini xeyli oydular, amma bir şey əldə etmədilər.
подробнее

OYMAQ

OYMAQ I is. İcma, kənd, oba.
подробнее

OYNAQ

OYNAQ I is. anat. Bənd, buğum. Oynaqları bərk ağrıyır. OYNAQ II sif. Diribaş, zirək, çevik.
подробнее

OYNAMAQ

OYNAMAQ I f. Rəqs etmək. O, Əlinin toyunda çox oynadı. OYNAMAQ II f. İstiqraz, lotereya və s.
подробнее

OYNAŞ

OYNAŞ I is. Aşna.
подробнее

OYNATMAQ

OYNATMAQ I f. Rəqs etdirmək. Toyda Gülnazı xeyli oynatdılar. OYNATMAQ II f.
подробнее