Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «Q» – 85
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
QA QE QI QO QU
 

QABAQ

QABAQ I is. bot. Balqabaq. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən olub, sarımtıl bostan bitkisidir.
подробнее

QABAQLIQ

QABAQLIQ I is. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək. QABAQLIQ II is.
подробнее

QABAR

QABAR I is. Çox sürtülməkdən, toxunmaqdan, əzilməkdən suluqlamış, yaxud döyənək olmuş yer.
подробнее

QABARMAQ

QABARMAQ I f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq.
подробнее

QABLAMA

QABLAMA I is. Qulpsuz və ya qulplu qapağı olan kiçik mis qab.
подробнее

QAC

QAC I is. Düşmən, zidd, əks. Mən cəhalətlə əzəldən qac idim (S.Rüstəm). QAC II is. məh.
подробнее

QAĞA

QAĞA I is. dan.
подробнее

QAX

QAX I is. Qurudulmuş meyvə.
подробнее

QAXAC

QAXAC I is. Qurudulmuş ət. Çörək gün altında quruyub qaxaca dönmüşdü (Ə.Əbülhəsən). QAXAC II is.
подробнее

QALA

QALA I is. [ ər. ] Müdafiə məqsədi ilə çəkilmiş istehkam, hasar.
подробнее

QALIN

QALIN I sif. Sıx.
подробнее

QAN

QAN I is.
подробнее

QANLI

QANLI I is. Qatil. Hər bir halda qanlı qanlıdan əl çəkməz (C.Cabbarlı). QANLI II sif.
подробнее

QANUN

QANUN I is. [ ər. ] Hamı üçün məcburi olan üsul, qayda, hökm.
подробнее

QAPILMAQ

QAPILMAQ I f. Dartıb almaq, qamarlamaq. Papağı başından qapıldı. QAPILMAQ II f.
подробнее

QARA

QARA I is. Yer kürəsinin torpaqla örtülü hissəsi; torpaq. Qarada və suda. QARA II is.
подробнее

QARACA

QARACA I is. k.t. Dəni qara toz halına salan taxıl xəstəliyi. QARACA II is.
подробнее

QARAÇI

QARAÇI I is. Köçəri və yarımköçəri həyat keçirən bir xalq. QARAÇI II sif. dan.
подробнее

QARAGİLƏ

QARAGİLƏ I is. Turş meyvəsi olan kol bitkisi və onun meyvəsi.
подробнее

QARAYANIQ

QARAYANIQ I sif. Qarabəniz, qarayağız. Kəlbalı alçaqboylu...
подробнее