Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «S» – 57
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SI SO SU
 

SAÇ

SAÇ I is. Kəkil, tük. Səhər şəfəqini al əyninə gey; Bahar güllərini saçlarına tax (Ə.Kürçaylı).
подробнее

SAĞ

SAĞ I is. Tərəf, solun əks tərəfi. Qızıl gənclik nərə çəkir sağımızda, solumuzda (M.Müşfiq).
подробнее

SAĞLIQ

SAĞLIQ I is. Bədənin saz olması, sağlamlıq.
подробнее

SAĞRI

SAĞRI I is. Budların üstü.
подробнее

SAKİN

SAKİN I is. [ ər. ] Yaşayan, bir yerin əhli olan.
подробнее

SAL

SAL I is. Körpü. Mən aşiqəm Salyana; Dara zülfün sal yana.
подробнее

SAP

SAP I is. Tikiş üçün istifadə olunan tel.
подробнее

SAPLI

SAPLI I sif. Sapı olan (iynə). Qara saplı iynəni mənə ver, şalvarın sökük yerini tikim.
подробнее

SAR

SAR I is. [ ər. ] zool. Qırğı nəslindən olan quş.
подробнее

SARI

SARI I is. [ hind. ] Hind qadınlarının paltarı. Onun əynində ağ bezdən sarı vardı (M.İbrahimov).
подробнее

SARILIQ

SARILIQ I is. Rəngi sarıya çalan, rəngi solmuş.
подробнее

SARIMAQ

SARIMAQ I f. Bağlamaq. Biri yaralanır, o biri yara sarıyır (H.Nəzərli). SARIMAQ II f.
подробнее

SATAŞMAQ

SATAŞMAQ I f. Gözə görünmək, gözə dəymək.
подробнее

SAY

SAY I is. qram. Əşyanın miqdar və sırasını bildirən nitq hissəsi. SAY II is.Miqdar, kəmiyyət.
подробнее

SAYƏ

SAYƏ I is. [ fars. ] Kölgə. Qaşın qabağında sığallı birçək; Sayə salmış üzə şölə, mübarək (M.P.
подробнее

SAYMAQ

SAYMAQ I f. Hesablamaq. Uşağa birdən yüzə qədər saymağı öyrətmək. SAYMAQ II f. Hörmət etmək.

SAZ

SAZ I is. mus. Simli xalq musiqi aləti. Sinəsində telli sazı; Aşıqlar söz qoşub gəlir (S.Rüstəm).
подробнее

SƏDƏF

SƏDƏF I is. [ ər. ] zool. İçindən inci çıxan dəniz böcəyi. Külək sədəfləri vurub sahilə çıxarmışdı.
подробнее

SƏFƏR

SƏFƏR I is. [ ər. ] Səyahət. Güvənib əhlə olmadan faxir; Bakıya eylədim səfər axir (M.Ə.Sabir).
подробнее

SƏKSƏN

SƏKSƏN I say Yetmişdən sonra gələn onluq rəqəmi.
подробнее