Слово A в словаре омонимов азербайджанского языка.

A I Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi.

A II nida Çağırış, xitab, müraciət bildirir. A bəy, əl saxlayın, amandır, aman! (S.Rüstəm).

 
AC →

AC I sif. Qarnıboş, yeməyə ehtiyacı olan. Çağırma, yat, ay ac toyuq; Yuxunda çoxca darı gör! (M.Ə.