AC

AC I sif. Qarnıboş, yeməyə ehtiyacı olan. Çağırma, yat, ay ac toyuq; Yuxunda çoxca darı gör! (M.Ə.Sabir).

AC II f. Aclıq hiss etmək, yemək istəmək. Göy bulağın suyunu içən kimi adam acır.

AC III sif. Həris, gözü doymayan. Sən boyda qızıl da azlıq edərdi; Xəzinə içində ac tamahlara (M.Araz).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AC sif. 1. Aclıq hiss edən, yeməyə ehtiyacı olan (tox ziddi). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AC I прил. голодный: 1. чувствующий потребность в еде. Siz acsınız? вы голодны? ac qurd голодный волк 2. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка (краткий)

AC qarnıboş подробнее
AC yoxsul — kasıb — fağır — möhtac подробнее
AC yalavac — yoxsul — dilənçi — yurdsuz — səfil подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

AC 1. AC (yeməyə ehtiyacı olan) A kəndlilər; Səhəri ac, axşamı ac; Qatlaşmayın əziyyətə (M. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AC I. i. hungry man*; aclar the hungry, the poor II. s. подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

AC Dilimizdə həm feil (acmaq), həm də ad (ac adam) kimi işlədilir. Aş (xörək) sözü zə­minində yaranıb. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan