Слово AC в словаре омонимов азербайджанского языка.

AC I sif. Qarnıboş, yeməyə ehtiyacı olan. Çağırma, yat, ay ac toyuq; Yuxunda çoxca darı gör! (M.Ə.Sabir).

AC II f. Aclıq hiss etmək, yemək istəmək. Göy bulağın suyunu içən kimi adam acır.

AC III sif. Həris, gözü doymayan. Sən boyda qızıl da azlıq edərdi; Xəzinə içində ac tamahlara (M.Araz).

← A

A I Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. A II nida Çağırış, xitab, müraciət bildirir.

ACI →

ACI I sif. Qəlbə toxunan; ağır; sancan; fəlakətli.

Это слово в других словарях: