Слово ACI в словаре омонимов азербайджанского языка.

ACI I sif. Qəlbə toxunan; ağır; sancan; fəlakətli. Mümkün deyil ki, kişi səni görə, sənə acı söz deməyə (N.Vəzirov).

ACI II f. Ürəyi yanmaq, yazığı gəlmək. Əgər acısan da bu hala bəzən; Təəssüf etmirəm, Etibar bala (B.Azəroğlu).

← AC

AC I sif. Qarnıboş, yeməyə ehtiyacı olan. Çağırma, yat, ay ac toyuq; Yuxunda çoxca darı gör! (M.Ə.

ACIMAQ →

ACIMAQ I f. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq. ACIMAQ II f.

Это слово в других словарях: