Слово ACIMAQ в словаре омонимов азербайджанского языка.

ACIMAQ I f. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq.

ACIMAQ II f. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq. Elxan, mən sənə acıyıram (C.Cabbarlı).

← ACI

ACI I sif. Qəlbə toxunan; ağır; sancan; fəlakətli.

ACITMAQ →

ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar.

Это слово в других словарях: