ACIMAQ

ACIMAQ I f. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq.

ACIMAQ II f. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq. Elxan, mən sənə acıyıram (C.Cabbarlı).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ACIMAQ₁ f. 1. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tündləşmək. подробнее
ACIMAQ₂ f. 1. Yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək; mərhəmətə gəlmək. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ACIMAQ 1. сожалеть, сжалиться, сочувствовать, соболезновать, иметь сострадание; 2. бродить, выбраживать, подходить (о тесте); 3. прогоркнуть; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ACIMAQ 1 глаг. kimə 1. жалеть кого, чувствовать жалость к кому, сжалиться над кем 2. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

ACIMAQ I ACIMAQ [Zeynal:] Əgər vəziyyətimə acıyırsınızsa, sözümü kəsməyin (B.Bayramov); QƏLBİ YANMAQ (fr.v. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

ACIMAQ ACIMAQ – QƏDDARLAŞMAQ Mən yazıq qızın vəziyyətinə həddindən artıq acıdım (M.S. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

ACIMAQ I. f. 1. to turn / to become* bitter; 2. (yağ) to turn / to become* rancid; 3. подробнее

Словарь лексики азербайджанских дастанов

ACIMAQ Acıqlanmaq; hirslənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan