Слово AFƏT в словаре омонимов азербайджанского языка.

AFƏT I is. [ ər. ] Bəla, fəlakət, ziyan. Elə bil Gülüstana afət bürküsü çökmüşdü (Dastanlar).

AFƏT II is. [ ər. ] Son dərəcə gözəl qız, qadın. Baxan bir sən idin ey nazlı afət; Bir də pəncərədən boylanan gecə (B.Azəroğlu).

← ACITMAQ

ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar.

AGENT →

AGENT I is. [ lat. ] Casus; vəkil edilmiş şəxs.

Это слово в других словарях: