AGENT

AGENT I is. [ lat. ] Casus; vəkil edilmiş şəxs. Agentlər qayığı Qaraşəhər körpüsündə gözləyirmişlər (A.Şaiq).

AGENT II is. [ lat. ] term. Elmi terminologiyada istehsal edən amil, səbəb. Məlum olduğu kimi, fontan üsulu ilə neft çıxarılması dövrünü uzatmaq üçün laylara su və ya digər agentlər vurmaq lazımdır.

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AGÉNT [lat.] 1. Bir idarə və ya müəssisənin tapşırığı və ya vəkaləti ilə iş görən adam, müvəkkil. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AGENT сущ. агент: 1. представитель организации, учреждения и т.п., выполняющий служебные поручения. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AGENT i. 1. agent; agent olmaq to be* an agent, to work as an agent; 2. подробнее

Англо-азербайджанский словарь

AGENT n 1. agent, nümayəndə; vəkil; commercial ~ ticarət nümayəndəsi; travelling ~ amer. d.d. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan