Слово AGENT в словаре омонимов азербайджанского языка.

AGENT I is. [ lat. ] Casus; vəkil edilmiş şəxs. Agentlər qayığı Qaraşəhər körpüsündə gözləyirmişlər (A.Şaiq).

AGENT II is. [ lat. ] term. Elmi terminologiyada istehsal edən amil, səbəb. Məlum olduğu kimi, fontan üsulu ilə neft çıxarılması dövrünü uzatmaq üçün laylara su və ya digər agentlər vurmaq lazımdır.

← AFƏT

AFƏT I is. [ ər. ] Bəla, fəlakət, ziyan. Elə bil Gülüstana afət bürküsü çökmüşdü (Dastanlar).

AĞ →

AĞ I is. Ağ rəngli bez və s. parça. Firəngiz ağı çıxarda-çıxarda ciddiləşdi (B.Bayramov). AĞ II is.