Слово AĞA в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞA I is. köhn. Hakim, hökmran. Mərd anadan mərd oğul; Yada ağa, mərdə qul; Qorxaq töhmət gətirər; Baş ucaldar mərd oğul (Bayatı).

AĞA II is. Yaşlı adama müraciət üçün işlədilən söz. Ağa, olmasın azar, bu nə halətdir, sizdə görürəm? (Ə.Haqverdiyev).

← AĞ

AĞ I is. Ağ rəngli bez və s. parça. Firəngiz ağı çıxarda-çıxarda ciddiləşdi (B.Bayramov). AĞ II is.

AĞAC →

AĞAC I is. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki.

Это слово в других словарях: