AĞAC

AĞAC I is. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. Qocalığın önündə gəncliyin utanması; Meşədə ağacların tək-tək yarpaq tökməsi; Yetkin ağlın önündə ürəyin diz çökməsi? (B.Vahabzadə).

AĞAC II is. Məsafə, ölçü (təxminən 6-7 km uzunluq ölçüsü). Babam iki günə gedərdi kənddən şəhərə, on ağac yolu (B.Azəroğlu).

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AĞAC 1. дерево; 2. палка, дубина, посох, трость; 3. лесной материал, строительный лес, обломки строительного леса; 4. старинная мера длины; 5. деревянный; 6. древесный; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AĞAC 1 сущ. 1. дерево. Ağac budağı ветка дерева, ağacın yaşı возраст дерева 2. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AĞAC I. i. 1. tree; 2. (tikinti materialı) wood, timber; 3. (əl-ağacı) stick, walking-stick, staff; 4. подробнее

Словарь лексики азербайджанских дастанов

AĞAC 6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qa подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

AĞAC Dilimizdə bircə səsdən ibarət olan və “bitki” mənasını verən ı sözü olub. Onun da əsasında ığac (ağa подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan