Слово AĞAC в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞAC I is. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. Qocalığın önündə gəncliyin utanması; Meşədə ağacların tək-tək yarpaq tökməsi; Yetkin ağlın önündə ürəyin diz çökməsi? (B.Vahabzadə).

AĞAC II is. Məsafə, ölçü (təxminən 6-7 km uzunluq ölçüsü). Babam iki günə gedərdi kənddən şəhərə, on ağac yolu (B.Azəroğlu).

← AĞA

AĞA I is. köhn. Hakim, hökmran.

AĞACLAŞMAQ →

AĞACLAŞMAQ I f. Bir-birini ağacla vurmaq, ağacla vuruşmaq. AĞACLAŞMAQ II f.