AĞALIQ

AĞALIQ I is. Hökmranlıq etmək. Nə haqq ilə mənim evimdə ağalıq edirsən? (C.Cabbarlı).

AĞALIQ II is. köhn. Ağalara məxsus mülk, ev, su, meşə, heyvan və s. İndi bunları ağalığa aparmaq lazımdır (S.S.Axundov).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AĞALIQ is. 1. Hakimiyyət, hökmranlıq. // Böyüklük, başçılıq. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AĞALIQ 1. господство, владычество, барство; 2. барский, господский дом, двор, имение, усадьба подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AĞALIQ I сущ. 1. господство, владычество 2. барство II прил. 1. господский 2. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

AĞALIQ AĞALIQ – NÖKƏRÇİLİK Hər əli silah tutan aləmə ağalıq etmək istəyirdi (Mir Cəlal); Eh, nökərçilik də bir kişilik deyil, vallah, hamballıq bunun yanında bir xanlıqdır (Ə.Haqverdiyev). подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AĞALIQ i. supremacy; domination, rule; ağalıq etmək to dominate (over), to rule (over); to command (d. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan