Слово AĞALIQ в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞALIQ I is. Hökmranlıq etmək. Nə haqq ilə mənim evimdə ağalıq edirsən? (C.Cabbarlı).

AĞALIQ II is. köhn. Ağalara məxsus mülk, ev, su, meşə, heyvan və s. İndi bunları ağalığa aparmaq lazımdır (S.S.Axundov).

← AĞACLAŞMAQ

AĞACLAŞMAQ I f. Bir-birini ağacla vurmaq, ağacla vuruşmaq. AĞACLAŞMAQ II f.

AĞARTI →

AĞARTI I is. Süddən hazırlanan məhsul: qatıq, şor, süzmə, pendir və s.