Слово AĞARTMAQ в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞARTMAQ I f. Açmaq. Buna bənzər bir hiss ürəyini gəzib dolaşdısa da onu ağartmadı (“Ulduz”).

AĞARTMAQ II f. Əhənglə rəngləmək. Bayramqabağı divarları ağartdılar.

← AĞARTI

AĞARTI I is. Süddən hazırlanan məhsul: qatıq, şor, süzmə, pendir və s.

AĞBİRÇƏK →

AĞBİRÇƏK I is. Ailənin böyüyü, başçısı. Bizə ağlı həmişə sən öyrədirsən, ağbirçəyimizsən (B.