Слово AĞBİRÇƏK в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞBİRÇƏK I is. Ailənin böyüyü, başçısı. Bizə ağlı həmişə sən öyrədirsən, ağbirçəyimizsən (B.Bayramov).

AĞBİRÇƏK II sif. Saçı ağarmış yaşlı, qoca (qadın). Gənclikdən zövq alır ağbirçək qarı (S.Vurğun).

← AĞARTMAQ

AĞARTMAQ I f. Açmaq. Buna bənzər bir hiss ürəyini gəzib dolaşdısa da onu ağartmadı (“Ulduz”).

AĞI →

AĞI I is. Zəhər. Qırram qayaları, yıxaram dağı; Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı (Dastanlar).