Слово AĞI в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞI I is. Zəhər. Qırram qayaları, yıxaram dağı; Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı (Dastanlar).

AĞI II is. köhn. Ağlaşma zamanı avazla oxunan nisgilli sözlər. İçində yan, ağı deyib, ağlama; Ağlamağın yeri deyil, ağlama (M.Araz).

← AĞBİRÇƏK

AĞBİRÇƏK I is. Ailənin böyüyü, başçısı. Bizə ağlı həmişə sən öyrədirsən, ağbirçəyimizsən (B.

AĞIL →

AĞIL I is. [ ər. ] İnsanda düşünmə qabiliyyəti; zəka, idrak. Ağıl başda olar, yaşda olmaz (Ata.

Это слово в других словарях: