AĞI

AĞI I is. Zəhər. Qırram qayaları, yıxaram dağı; Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı (Dastanlar).

AĞI II is. köhn. Ağlaşma zamanı avazla oxunan nisgilli sözlər. İçində yan, ağı deyib, ağlama; Ağlamağın yeri deyil, ağlama (M.Araz).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AĞI₁ is. 1. Zəhər. Aşiqə vəfalı bir həmdəm gərək; Həmdəmsiz bal yesə, ona ağıdır. подробнее
AĞI₂ is. Köhnə məişətdə: arvadların ölü üstündə, yasda avazla söylədikləri yanıqlı sözlər. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AĞI 1. элегия; причитание; траурное, заунывное пение; 2. яд, отрава; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AĞI 1 сущ. яд, отрава, зелье. Ağı vermək kimə дать яду кому-л.; ağıya düşmək отравляться, отравиться 2 сущ. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

AĞI AĞI – ŞİRİN Şərabın yox, gətir ağı, qulağın niyə kar olmuş? (Nəbati); Nə şirindir, nə coşqundur azadlıq duyğuları (H.Hüseynzadə). подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AĞI i. 1. poison; ağı vermək to give* poison (to); bir kəsə ağı vermək to give* poison to smb. 2. подробнее

Словарь лексики азербайджанских дастанов

AĞI Bax: ağu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırram qayaları, yıxaram dağı, Xanlar zəhər içər, sultanlar подробнее
AĞI 1. Zəhər. 2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum. Dan yerləri atıbdı, Xoruzları yatıbdı. Bəl подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

AĞI Ağu kimi də işlədilir, farsca “zəhər” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan