Слово AĞIZLIQ в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞIZLIQ I is. Kisə, çuval, qab və s. ağzına qoyulan qapaq, tıxac, qıf və s. Bu çuvalların ağızlığı yoxdur.

AĞIZLIQ II is. Nəfəslə çalınan musiqi alətinin və s. ağıza alınan hissəsi.

← AĞIL

AĞIL I is. [ ər. ] İnsanda düşünmə qabiliyyəti; zəka, idrak. Ağıl başda olar, yaşda olmaz (Ata.

AĞLAR →

AĞLAR I is. Ağ irqə mənsub olanlar, qaraların əksi.