Слово AĞLAR в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞLAR I is. Ağ irqə mənsub olanlar, qaraların əksi. Qılıncdan keçirdi bizi bu ağlar; Lalə tək qızardı Amazon çayı (S.Vurğun).

AĞLAR II is. tar. Əksinqilabçılar. Qırmızılar ağlara qalib gəldi.

← AĞIZLIQ

AĞIZLIQ I is. Kisə, çuval, qab və s. ağzına qoyulan qapaq, tıxac, qıf və s.

AĞZIBİR →

AĞZIBİR I is. dan. Darısqal yer, heyvan salınan yer, həbsxana və s.