AĞLAR

AĞLAR I is. Ağ irqə mənsub olanlar, qaraların əksi. Qılıncdan keçirdi bizi bu ağlar; Lalə tək qızardı Amazon çayı (S.Vurğun).

AĞLAR II is. tar. Əksinqilabçılar. Qırmızılar ağlara qalib gəldi.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

AĞLAR прил. 1. плачущий. Ağlar uşaqlar плачущие дети 2. плачевный, трагический. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

AĞLAR AĞLAR – GÜLƏR Gahdan gülər, gahdan ağlar fikrimiz; Qanad açar, qanad bağlar fikrimiz (H.Hüseynzadə). подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AĞLAR I. i. 1. the white; 2. (ağqvardiyaçılar) White (Guards) II. s. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan