Слово AĞZIBİR в словаре омонимов азербайджанского языка.

AĞZIBİR I is. dan. Darısqal yer, heyvan salınan yer, həbsxana və s. Saldın axır öz əlinlə özünü ağzıbirə (M.Ə.Sabir).

AĞZIBİR II zərf, dan. Sözübir, dilbir, müttəfiq. İşdə ağzıbir olmaq lazımdır.

← AĞLAR

AĞLAR I is. Ağ irqə mənsub olanlar, qaraların əksi.

AX →

AX I f. Mayenin yuxarıdan aşağı hərəkət etməsi.