Слово AX в словаре омонимов азербайджанского языка.

AX I f. Mayenin yuxarıdan aşağı hərəkət etməsi. Dneprin gümüşü suları sahilin qumlarını yalayaraq axır (S.Qədirzadə).

AX II nida Təəccüb, təəssüf və s. hissləri bildirir. Ax, deyəsən ağa gəlir (Ü.Hacıbəyov).

← AĞZIBİR

AĞZIBİR I is. dan. Darısqal yer, heyvan salınan yer, həbsxana və s.

AXIR →

AXIR/AXUR I is. İçərisi yonulmuş, mala yem tökmək üçün nov.