AX

AX I f. Mayenin yuxarıdan aşağı hərəkət etməsi. Dneprin gümüşü suları sahilin qumlarını yalayaraq axır (S.Qədirzadə).

AX II nida Təəccüb, təəssüf və s. hissləri bildirir. Ax, deyəsən ağa gəlir (Ü.Hacıbəyov).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AX nida. 1. Təəccüb, təəssüf, arzu, həsrət və başqa hissləri bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AX межд. 1. ах 2. ой. Ax, lap yadımdan çıxmışdı ой, совсем было не забыл подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan