Слово AXIR в словаре омонимов азербайджанского языка.

AXIR/AXUR I is. İçərisi yonulmuş, mala yem tökmək üçün nov. Naxıra gedərəm çoban olmaz, axıra gedərəm saman (C.Cabbarlı).

AXIR II is. [ ər. ] Son, aqibət, nəticə. Ay arvad! Mənim axır sözümdü (C.Məmmədquluzadə).

AXIR III ədat Nəhayət. Unutmuşam cəfaları, dərdləri; Axır gəlib sənə yetişdim, Əsli! (Ü.Hacıbəyov).

← AX

AX I f. Mayenin yuxarıdan aşağı hərəkət etməsi.

AJUR →

AJUR I is. [ fr. ] term. Mühasibatda: əməliyyatın həmin gün kitaba qeyd edilməsi. AJUR II is. [ fr.

Это слово в других словарях: