AXIR

AXIR/AXUR I is. İçərisi yonulmuş, mala yem tökmək üçün nov. Naxıra gedərəm çoban olmaz, axıra gedərəm saman (C.Cabbarlı).

AXIR II is. [ ər. ] Son, aqibət, nəticə. Ay arvad! Mənim axır sözümdü (C.Məmmədquluzadə).

AXIR III ədat Nəhayət. Unutmuşam cəfaları, dərdləri; Axır gəlib sənə yetişdim, Əsli! (Ü.Hacıbəyov).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AXIR is. 1. Son, nəhayət; bir şeyin son nöqtəsi, qurtaracağı. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

AXIR (Bakı) içərisi yonulmuş bütöv daş (üzüm şirəsi çıxarmaq üçün). – Bı üzim iki axırdan artığ olmaz подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AXIR I сущ. 1. конец (предел, последняя грань чего-л.). Noyabrın axırı конец ноября, ilin axırı конец года, iş gününün axırı конец рабочего дня, axıra qədər до конца 2. подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

AXIR Bu söz ərəb mənşəlidir, axirət kəlməsi ilə eyni kökə malikdir, “son” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimo подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan