Слово AJUR в словаре омонимов азербайджанского языка.

AJUR I is. [ fr. ] term. Mühasibatda: əməliyyatın həmin gün kitaba qeyd edilməsi.

AJUR II is. [ fr. ] tex. Şəbəkə, tor.

← AXIR

AXIR/AXUR I is. İçərisi yonulmuş, mala yem tökmək üçün nov.

AKT →

AKT I is. [ lat.