Слово AKT в словаре омонимов азербайджанского языка.

AKT I is. [ lat. ] Şahidlərin iştirakı ilə, yaxud yoxlama nəticəsində müəyyən edilən bir hadisəni təsdiq edən sənəd, yazı. Üstəlik bir akt da bağladılar ki, oğurluqda tutulub (“Qaçaq Nəbi”).

AKT II is. [ lat. ] Ali məktəblərdə təntənəli iclas, hərəkət, dramatik əsərin bir hissəsi. Akt salonuna yığışanların sayı getdikcə artardı.

← AJUR

AJUR I is. [ fr. ] term. Mühasibatda: əməliyyatın həmin gün kitaba qeyd edilməsi. AJUR II is. [ fr.

AKTİV →

AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi. AKTİV II is. [ lat.