AKTİV

AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi.

AKTİV II is. [ lat. ] mal. Mühasibatda: müəssisə və ya idarənin balansında mövcud olan bütün qiymətli şeylərindən və ya borc tələblərindən ibarət olan hissə.

AKTİV III sif. [ lat. ] dilç. Bir dildə danışanların hamısı tərəfindən başa düşülən və həmişə işlədilən (söz). Dilimizin aktiv lüğət tərkibi.

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AKTİ́V₁ [lat.] 1. Partiya təşkilatının və ya başqa ictimai təşkilatın ən fəal hissəsi. подробнее
AKTİ́V₂ [lat.] mal. Mühasibatda: balansın, müəyyən tarixdə müəssisə, ya idarənin mövcud olan bütün qiymətli şeylərindən və ya borc tələblərindən ibarət olan hissəsi (passiv əksi). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AKTİV 1 I прил. активный. Aktiv fəaliyyət активная деятельность, aktiv iştirak активное участие, aktiv yoldaş активный товарищ; экон. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

AKTİV AKTİV – PASSİV Gündəlikdə işlənən, tələbatı ödəyən sözlər aktiv, az işlədilən, köhnəlmiş sözlər passivdir. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan