Слово AKTİV в словаре омонимов азербайджанского языка.

AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi.

AKTİV II is. [ lat. ] mal. Mühasibatda: müəssisə və ya idarənin balansında mövcud olan bütün qiymətli şeylərindən və ya borc tələblərindən ibarət olan hissə.

AKTİV III sif. [ lat. ] dilç. Bir dildə danışanların hamısı tərəfindən başa düşülən və həmişə işlədilən (söz). Dilimizin aktiv lüğət tərkibi.

← AKT

AKT I is. [ lat.

AL →

AL I is. köhn. Hiylə, məkr, yalan.