AL

AL I is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Koroğlunu al dil ilə tutandı; Ölər əcəm oğlu getməz bu yerdən (Dastanlar).

AL II is. [ ər. ] Xurafata inananların təsəvvüründə canlanan, gözünə görünən mövhum surət, xəyal. Zahıya deyərdilər ki, yatma, yatsan, al anası gələr ciyərini çıxarar (H.Sarabski).

AL III sif. Qırmızı. Narın küləklər öpür sənin al bayrağını (S.Rüstəm).

AL IV f. Əl ilə götürmək; qaldırmaq; ələ keçirmək. Mənim könlümdə gül açmış əməlsən; Güc aldın sən bu eldən ey qız, ey qız (S.Rüstəm).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AL₁ 1. sif. Qırmızı. Al bayraq. Al qan. Al şəfəq. подробнее
AL₂ is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Aldandılar, aldanmadıq dünyəvi məkrü alına. подробнее
AL₃ is. Xurafata inananların təsəvvüründə: qaranlıqda tək qaldıqda guya insanın gözünə görünən mövhum surət, xəyal; qulyabanı (bəzən “al anası” şəklində işlənir). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AL 1. алый, румяный, красный; 2. чистейший; подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

AL (Ağcabədi, Ağdam, Bakı, Cəbrayıl, Füzuli, Qazax) hiylə, yalan. – Məni al dilə tutma, nə sözün var mərdana deynən (Ağdam) подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AL 1 прил. красный, алый, пурпурный. Al don красное платье, al bayraq красное знамя, al qan алая кровь, al şəfəq алая заря 2. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

AL I AL (rəng) [Cavahir] Sənin sinəni təzə al qanıma boyadım (M. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

AL AL – SOLĞUN Zümrüd göydə günəş yandı; Al şəfəqə yer boyandı (S. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AL s. 1. rosy; ruddy; red; al yanaqlar rosy / ruddy cheeks pl. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan