Слово ALA в словаре омонимов азербайджанского языка.

ALA I is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi).

ALA II is. dan. Alaq; tarlada və bostanda bitən ziyanverici ot. Qızlar bostanın alasını çəkib qurtardılar.

ALA III sif. Müxtəlif rəngli (ağlı-qaralı). Of! Məni titrətdi sənin gözlərin; Göz yaşı görməsin ala gözlərin (S.Vurğun).

← AL

AL I is. köhn. Hiylə, məkr, yalan.

ALACƏHRƏ →

ALACƏHRƏ I is. zool. Kolluqlarda yaşayan, cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş.

Это слово в других словарях: