ALA

ALA I is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi).

ALA II is. dan. Alaq; tarlada və bostanda bitən ziyanverici ot. Qızlar bostanın alasını çəkib qurtardılar.

ALA III sif. Müxtəlif rəngli (ağlı-qaralı). Of! Məni titrətdi sənin gözlərin; Göz yaşı görməsin ala gözlərin (S.Vurğun).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ALA₁ 1. sif. Qarışıq rəngli, tükünün bir hissəsi ağ, o biri hissəsi başqa rəngdə olan. подробнее
ALA₂ is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). подробнее
ALA₃ is. məh. 1. B a x alaq. 2. Yeməli göyərti. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ALA 1. пестрый, разноцветный, разношерстный; 2. пятнистый, пегий, пелёсый; 3. накожная болезнь в иде белых пятен; подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ALA I (Gədəbəy, Göyçay, Qazax, Tovuz, Yevlax) alaq. – Qızdar bostanın alasını çəkif qutardılar (Tovuz) II (Şəki) göyərti, tərəvəz. – Bazara ge:rəm ala almağa III (Bakı) xəstəlik nəticəsində üzdə əmələ gələn ağ ləkə. – O:n üzgözin ala basıb IV (Dərbənd, Xaçmaz) üstündə toyuqlar oturmaq üçün düzəldilən yer. – Ala sarayda bir divarda düzəldilədi (Dərbənd) Ala çəx’məx’ (Basarkeçər) – dilə tutub sirr almaq. – Məmməd məni ala çəkif sirrimi öyrəndi подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ALA 1 прил. 1. пёстрый, разноцветный 2. разношёрстный (имеющий шерсть разных цветов, оттенков – о животном) 3. подробнее
ALA… первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению русским полу-, недо-: alaqaranlıq полумрак, alaqora недоспелый и т.п. подробнее

Турецко-азербайджанский словарь

ALA əl-əlvan, rəngbərəng; 2) xallı, zolaqlı; ala sığın – xallı maral; 3) açıq-qəhvəyi подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

ALA 1. ALA (qarışıq rəngdə olan; açıq-mavi göz haqqında) Çevrilib ala gözləriylə mənə baxdı (N. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

ALA I. s. motley, parti-coloured; (heyvan haq.) (i.s.) of different coats, (i.s. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan