Слово ALACƏHRƏ в словаре омонимов азербайджанского языка.

ALACƏHRƏ I is. zool. Kolluqlarda yaşayan, cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş.

ALACƏHRƏ II is. bot. Dağlıq yerlərdə bitən qabığı zolaq-zolaq ağac.

← ALA

ALA I is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). ALA II is.

ALÇAQ →

ALÇAQ I sif. Bəstəboy, boyu gödək.