ALACƏHRƏ

ALACƏHRƏ I is. zool. Kolluqlarda yaşayan, cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş.

ALACƏHRƏ II is. bot. Dağlıq yerlərdə bitən qabığı zolaq-zolaq ağac.

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ALACƏHRƏ₁ is. zool. Kolluqlarda yaşayan cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş. подробнее
ALACƏHRƏ₂ is. bot. Dağlıq yerlərdə bitən qabığı zolaq-zolaq ağac. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ALACƏHRƏ сущ. зоол. сорокопут-жулан (птица отряда воробьиных) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan