Слово ALÇAQ в словаре омонимов азербайджанского языка.

ALÇAQ I sif. Bəstəboy, boyu gödək. Heç yadımdan çıxmır, konsul özü bir uca adamdır, amma mən alçaq adamam (C.Məmmədquluzadə).

ALÇAQ II sif. Rəzil, şərəfsiz, namərd. Bu cür alçaq və rəhmsiz adamlara bir dəqiqə də olsa həyat haramdır (M.S.Ordubadi).

← ALACƏHRƏ

ALACƏHRƏ I is. zool. Kolluqlarda yaşayan, cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş.

ALƏM →

ALƏM I is. [ ər. ] Kainat, dünya, Yer kürəsi.

Это слово в других словарях: