ALƏM

ALƏM I is. [ ər. ] Kainat, dünya, Yer kürəsi. Dumanla örtülmüş aləm işıqsız bir çadırı xatırladır (B.Bayramov).

ALƏM II is. [ ər. ] Çoxlu, külli miqdarda, saysız-hesabsız. Qalanları qoyunların ətini doğrayıb bir aləm kabab bişirdilər (“Qaçaq Nəbi”).

ALƏM III sif. [ ər. ] Çox maraqlı, cazibəli, nəşə verən və s. Gecə yarı dənizin bir özgə aləmi var (Ə.Cəmil).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ALƏM is. [ər.] 1. Kainat, dünya, yer üzü. Qış günü qurtarmaqda idi, üfüqlərdən qatı bir qaranlıq aləmə yayılırdı. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ALƏM сущ. 1. мир: 1) Вселенная, свет 2) какая-л. сфера жизни или область явлений в природе. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

ALƏM i. 1. (dünya) world; bütün ~də all over the world, the world over, in the whole world; 2. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan