Слово QABLAMA в словаре омонимов азербайджанского языка.

QABLAMA I is. Qulpsuz və ya qulplu qapağı olan kiçik mis qab. Tamaşa xala bir qablama isti süd töküb stola qoydu (M.Əlizadə).

QABLAMA II is. Yerbəyer etmə, yerləşdirmə. Yorğan-döşəyi, pal-paltarı qabladıqdan sonra sakitləşdi.

← QABARMAQ

QABARMAQ I f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq.

QAC →

QAC I is. Düşmən, zidd, əks. Mən cəhalətlə əzəldən qac idim (S.Rüstəm). QAC II is. məh.