Слово QARAÇI в словаре омонимов азербайджанского языка.

QARAÇI I is. Köçəri və yarımköçəri həyat keçirən bir xalq.

QARAÇI II sif. dan. Qışqırıqçı, küy-kələkçi, həyasız. Yoxsa, o mənim saçlarımı yolar, yaman qaraçı arvaddır (C.Əmirov).

← QARACA

QARACA I is. k.t. Dəni qara toz halına salan taxıl xəstəliyi. QARACA II is.

QARAGİLƏ →

QARAGİLƏ I is. Turş meyvəsi olan kol bitkisi və onun meyvəsi.

Это слово в других словарях: