Слово QARQARA в словаре омонимов азербайджанского языка.

QARQARA I is. xüs. Ağır şeyləri qaldırmaq üçün düzəldilmiş çarx. Pəncərə taxtasının altına hər metrdən bir qarqara vurmağı və ştepseli məftilin ucuna bağlamağı Səfa boynuna götürdü... (M.İbrahimov).

QARQARA II is. Ağzı, boğazı yaxalama, dezinfeksiya etmə. Bronxial astma xəstəliyinin müalicəsi masaj və qarqara ilə aparılır (“Jurnalist”).

QARQARA III is. məh. Qışda suyun üzündə olan buz qatı. Qarqara qışda olar (“Dialektoloji lüğət”).

← QARIŞMAQ

QARIŞMAQ I f. Müdaxilə etmək, araya girmək. Sən onun işinə qarışma. QARIŞMAQ II f.

QARŞI →

QARŞI I is. Müqabil tərəf, qabaq. Qarşısında ilk məhəbbətin canlı heykəlini gördü (Anar).

Это слово в других словарях: