Слово LAK в словаре омонимов азербайджанского языка.

LAK I is. [ alm. ] Spirtdə həll edilmiş qatran. Küçələr də parıldayırdı. Lak çəkilmiş qara çəkmə kimi (Anar).

LAK II is. Dağıstan xalqlarından birinin adı.

← LAX

LAX I sif. Boş, sərbəst. ...

LAL →

LAL I sif. Danışa bilməyən adam. Ancaq Dilbər, mənim atam laldır, onun buraya gəlməsi... (C.