Слово LAL в словаре омонимов азербайджанского языка.

LAL I sif. Danışa bilməyən adam. Ancaq Dilbər, mənim atam laldır, onun buraya gəlməsi... (C.Cabbarlı).

LAL II zərf Sakit. Gecə sakit, gecə lal; Ətraf sükut içində (B.Azəroğlu).

← LAK

LAK I is. [ alm. ] Spirtdə həll edilmiş qatran. Küçələr də parıldayırdı.

LAVA →

LAVA I is. [ ital. ] Vulkanın ağzından çıxan ərgin və odlu maye.