Слово MAHMIZ в словаре омонимов азербайджанского языка.

MAHMIZ I is. Çəkmənin dabanındakı dəmir. Kor ata mahmız vursa, xətrinə dəyər (M.Hüseyn).

MAHMIZ II is. bot. Ətirli otlardan biri. Mahmızcıq otu.

MAHMIZ III is. məh. Xoruzun ayaqlarında olan buynuza oxşar hissə.

← MADDƏ

MADDƏ I is. [ ər. ] Əşya, materiya. Məhlula ağırlaşdırıcı maddələr qatmaq olar (M.İbrahimov).

MAL →

MAL I is. Satılmaq üçün çıxarılan hər hansı əşya.