Слово MƏZƏ в словаре омонимов азербайджанского языка.

MƏZƏ I is. [ fars. ] İçki ilə bərabər yeyilən şey, çərəz. Kimi qəhvə, kimi şokolad, təyyarəçi də çaxırla məzə istədi (Çəmənzəminli).

MƏZƏ II is. [ fars. ] Kef, zövq, ləzzət. Dişin dürdür, dilin qənddir; Dodaqların məzə, Kəklik! (Aşıq Ələsgər).

← MƏST

MƏST I is. [ fars. ] Evdə geyilən yüngül ayaqqabı.

MİL →

MİL I is. [ ər. ] İynə. Qayda budur: mil salınar əyri baxan gözlərə (S.Vurğun). MİL II is. [ ər.

Это слово в других словарях: