Слово MİLLİ в словаре омонимов азербайджанского языка.

MİLLİ I sif. [ ər. ] Millətə məxsus, yerli. Qoydu qolbağını tez milli fonda; Yatdı səngərlərə cəbhə boyunda (M.Müşfiq).

MİLLİ II sif. [ ər. ] Mil-mil olan, zolaq-zolaq. Ağ milli qəhvəyi kostyumuna söz ola bilməzdi (M.Hüseyn).

← MİL

MİL I is. [ ər. ] İynə. Qayda budur: mil salınar əyri baxan gözlərə (S.Vurğun). MİL II is. [ ər.

MİN →

MİN I say 999-dan sonra gələn rəqəm. Səyriyir dodağı, qaçır bənizi; Alnında min acı fəlakət izi (S.

Это слово в других словарях: