Слово OX в словаре омонимов азербайджанского языка.

OX I is. tar. Silah. Ox kimi süzüb darılığa doğru uçdu (İ.Şıxlı).

OX II is. Mehvər. Çarxın biri var, o biri yoxdur. Ox yerlə sürünür (C.Cabbarlı).

OX III nida Ağrı, iztirab, təəssüf və s. mənalarda işlədilir. Ox, səndən sonra mən nələr çəkdim, nələr (C.Cabbarlı).

← OCAQ

OCAQ I is. Od yanan yer. Arzum budur: yuvam olsun əbədi; Ocağımın bir də odu sönməsin (H.Billuri).

OXŞAMAQ →

OXŞAMAQ I f. Bənzəmək.

Это слово в других словарях: