Слово OY в словаре омонимов азербайджанского языка.

OY I f. Qazmaq, eşmək. Əncir ağacının dibini xeyli oydular, amma bir şey əldə etmədilər.

OY II nida Ağrı, iztirab, kədər, qüssə məqamında işlədilir. Oy, oy, oy... Ay allahı sevən, balam öldü (Ə.Haqverdiyev).

← OVMAQ

OVMAQ I f. Sürtmək, ovxalamaq. Gözlərini ovuşdurub, təzədən Güləbətinə baxdı (M.İbrahimov).

OYMAQ →

OYMAQ I is. İcma, kənd, oba.