Слово PROSPEKT в словаре омонимов азербайджанского языка.

PROSPEKT I is. [ lat. ] Şəhərdə böyük və geniş küçə. Ön planda Nərimanov prospektinin yeni binalarından biri (Anar).

PROSPEKT II is. [ lat. ] Proqram, layihə, plan. Əsərin prospekti çoxdan hazırdır.

← POZULMAQ

POZULMAQ I f. Silinmək, üstündən qələm çəkilmək. Yazılan pozulmaz (Ata. sözü). POZULMAQ II f.

PULLU →

PULLU I sif. Var-dövləti olan, dövlətli.