Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Ж» – 84

ЖАБА

quru qurbağası

ЖАДИНА

tamahkar, acğöz, xəsis

ЖАДНЕТЬ

simicləşmək, xəsisləşmək, daha da xəsisləşmək

ЖАДНИЧАТЬ

1. Tamahkarlıq etmək, acgözlük etmək; 2. Qıymamaq, xəsislik etmək

ЖАДНОСТЬ

1. Tamahkarlıq, acgözlük, gözüdoymazlıq, tamah; 2. Hərislik; 3. Xəsislik, simiclik; 4. Böyük maraq, böyük həvəs, çövq

ЖАЖДА

1. Susuzluq, susama, yanğı, hərarət; 2. Coşğun həvəs (arzu), şövq, ehtiras

ЖАЖДАТЬ

1. Susamaq; 2. Çox arzu etmək, istəmək, həsrət çəkmək, ...həsrətində olmaq

ЖАКЕТ

jaket

ЖАЛЕТЬ

1. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək; 2. Təəssüf etmək, heyfislənmək, peşman olmaq; 3. Heyfi gəlmək, əsirgəmək

ЖАЛИТЬ

1. Sancmaq, vurmaq, çalmaq, dişləmək; 2. Dalamaq, yandırmaq

ЖАЛКИЙ

1. Yazıq, bədbəxt, acınacaqlı, zavallı, biçarə, aciz, 2. Miskin, binəva, dəyərsiz, yararsız, naciz, əhəmiyyətsiz; 3. Şərəfsiz, alçaq, rəzil, mənfur

ЖАЛОБА

1. Şikayət, giley; 2. Ahnalə, sızıltı

ЖАЛОВАТЬ

1. Bağışlamaq, ənam vermək, təltif etmək; 2. Qiymət vermək, fikir vermək, hörmət etmək; 3. Gəlmək, buyurmaq, təşrif gətirmək

ЖАЛОВАТЬСЯ

1. Şikayət etmək, şikayətlənmək, narazılıq etmək, gileylənmək; 2. Ərizə vermək, şikayət vermək; 3. Şeytanlıq etmək, çuğulluq etmək

ЖАЛОСТНО

həzin-həzin, qımgin-qəmgin, həzin, qəmgin, yanıqlı, kədərli

ЖАЛОСТЬ

1. Rəhm, şəfqət, mərhəmət; 2. Qəm, kədər, qüssə; 3. Təəssüf

ЖАЛЮЗИ

jalyuzi (nazik taxtalardan qayrılan pəncərə pərdəsi)

ЖАР

1. Isti, istilik, hərarət, dəm; 2. Göz; 3. Qızdırma; 4. Qızğınlıq, coşğunluq, həvəs, ehtiras; 5. Tənbeh, qulaqburması

ЖАРЕНЫЙ

qızardılmış, qovrulmuş

ЖАРИТЬ

1. Qızartmaq, qovurmaq; 2. Yandırmaq, pörtmək, qızdırmaq; 3. Oda vermək